Competency Clinic kurzus zárult a PTE-n

Competency Clinic szemesztert az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 számú „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című, európai uniós pályázat keretében valósult meg.

Az innovatív kezdeményezés a Pécsi Tudományegyetem (PTE) három kara, a Közgazdaságtudományi Kar (KTK), a Műszaki és Informatikai Kar (MIK), valamint az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) összefogásával jött létre.

A Competency Clinic tantárgy keretében a hallgatók a félév során tényleges projekten keresztül a munkavállaláshoz, az adott szakmájuk végzéséhez szükséges kompetenciákat sajátították el. Ezen tudásanyag felhasználásával a záró esemény keretében prezentációs és tárgyalási versenyen mutatják be megszerzett ismereteiket. A végeredmény egy jogi, műszaki és közgazdasági ún. „due diligence” elkészítése egy konkrét projekthez kapcsolódóan. A due diligence folyamat, azaz a „Kellő alapossággal történő áttekintés” napjaink üzleti világában kiemelt szerepet kap, hiszen a vizsgálat célja egy olyan elemzés elvégzése, melynek során egy projekt piaci, menedzsmentre vonatkozó, pénzügyi és számviteli, jogi területeinek kockázati elemzése történik, illetve a kockázatok csökkentésére megoldási javaslat születik.
A program segítségével a legkiválóbb hallgatók ösztöndíjban részesülnek.

Fotó: Teemu Paananen on Unsplash