Pécsi Helyi Akciócsoport: döntöttek a civil pályázatokban

A Pécsi Helyi Akciócsoport a Pécsi Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása című, TOP-7.1.1-16-2016-00076 azonosító számú projekt megvalósításának keretében hirdette meg két, a HKFS-ben nevesített kulcsprojekt megvalósítására irányuló helyi Felhívását, valamint az Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése című nyílt helyi Felhívását idén tavasszal. 

A nagy projektek
A “Kertvárosi játszótér fejlesztése”, illetve „A KRESZ-Park fejlesztése” című helyi Felhívások beadási határideje 2018. június 30-a volt. Mindkét Felhívásra 1-1 kulcsprojekt javaslat érkezett be, melyet az eljárásrendnek megfelelően formai, majd tartalmi értékelésnek vetett alá a Pécsi HACS munkaszervezete.
Az Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése című nyílt helyi Felhívás összesen 250 millió Forint forrással került meghirdetésre. A Felhívás első értékelési szakaszának beadási határideje 2018. június 30-a volt. A Felhívásra 37 helyi támogatási kérelem érkezett be, a formai és tartalmi értékelés a kulcsprojektekhez hasonlóan történt. A beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, összesen több mint 314 millió Forint volt.
Az értékelések összevetését követően fogalmazta meg a munkaszervezet azt a felterjesztést, melyet a Pécsi HACS Helyi Bíráló Bizottsága szeptemberi ülésein megtárgyalt. A Helyi Bíráló Bizottságot (HBB) a HACS a tagjai köréből hozta létre azon alapvető elv mentén, hogy a döntéshozatalban sem a közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport (civil és vállalkozói szektor) nem rendelkezhet a szavazati jogok 49%-át meghaladó hányadával. A HBB a munkaszervezet felterjesztéseit elfogadta, az ülésein hozott döntési javaslatot a HACS munkaszervezete megküldte az Irányító Hatóság felé.
Az Irányító Hatóság 2018. október 26-án elfogadta a HBB kulcsprojektekre vonatkozó döntési javaslatát, így sor kerülhetett a kedvezményezett, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának értesítésére. A Kertvárosi játszótér fejlesztésére 100 millió Forint, a KRESZ-Park fejlesztésére 40 millió forint vissza nem térítendő támogatás áll a kedvezményezett rendelkezésére.
A nyílt Felhívás kapcsán hozott döntési javaslat elfogadására 2018. október 30-án került sor, a 21 kedvezményezett értesítése 2018. november 5-én megtörtént. A kedvezményezettek 5-10 millió Forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.

A HBB döntési javaslata egyik Felhívás esetén sem jelenti a végleges döntést, azt az Irányító Hatóság hozza meg az elektronikus rendszerben történő végső ellenőrzést követően és értesíti a végső kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül.
A Pécsi Helyi Fejlesztési Stratégia további két kulcsprojektet, a Hirdi közösségi ház fejlesztését, illetve a Pécsbányai közösségi ház fejlesztését nevesítette. Előbbi kulcsprojekt helyi Felhívásának tervezete jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, utóbbi pedig 2019. első negyedévében kerülhet társadalmasításra és megjelentetésre.

A kis projektek
A nyílt helyi Felhívás második, egyben végső beadási és értékelési szakaszának határideje 2019. március 1-je. Az első értékelési szakasz döntési javaslata 195 393 215 Forint támogatás megítéléséről szól, így a jövő tavaszi beadási határidőig további 54 606 785 Forint forrásra nyújtható be helyi támogatási kérelem. A végső határidőig a Felhívás szakmai tartalma nem módosul, így sem a jogosultak körének és a támogatható tevékenységek körének a szűkítésére, sem a kiválasztási kritériumok módosítására nem kerül sor, változatlan feltételek mentén nyílik lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására.

A nyílt helyi Felhívás első értékelési szakaszát követően támogatási javaslattal rendelkező kedvezményezettek:

 • Apolló Kulturális Egyesület
 • Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület
 • Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis
 • Eurodance Tánszínház Egyesület
 • Fittbike Sportegyesület
 • Fogd a Kezem Alapítvány
 • KÉK Egyesület
 • Kortárs Ellátó Közösségi és Kulturális Egyesület
 • Mecsek Nyugdíjas Polgári Egyesület
 • Mosolymanó Egyesület
 • Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület
 • Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület
 • Pécsbányai Kulturális Egyesület
 • Pécsi Életmód Egyesület
 • Pécsi Férfikar Alapítvány
 • Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány
 • TÁMASZ Alapítvány Pécs
 • TONDÓ Művészeti, Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület
 • Tudatosan a Környezetünkért Egyesület
 • Velünk Vagytok Egyesület
 • Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.