Európai uniós támogatásból fejlesztették a PTE Gyakorlót

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda 2015 óta működik többcélú intézményként az egyetem fenntartásában. Jogelődei, a Babits Gimnázium, a Deák Gimnázium és Általános Iskola, az 1-es Gyakorló és a „POTE” Óvoda – ahogy a városban mindenki ismerte őket – mindig is élen jártak eredményességben, az új módszerek kipróbálásában és alkalmazásában a tanulóknak, gyerekeknek nyújtott sokszínű tevékenységeik révén. Ezt az örökséget hozták magukkal, amikor a fenntartó Pécsi Tudományegyetem az intézményei összevonása mellett döntött.

Az összevonással e szakmai értékek összeadódtak, megsokszorozódtak. Az intézmény gyakorlóiskolaként felsőoktatási feladatokat is ellát, hisz a tanár szakos hallgatók csoportos tanításai gyakorlatait vezeti és felkészíti őket a leendő pedagógus pályájukra.
Elkötelezett a tanulás-tanítás eredményességének növelésében, a tanulókat motiváló sikerek elősegítésében, az egyéni utak megvalósításának támogatásában. Kivételes lehetőség az egyetemmel való együttműködés, amely biztosítja olyan műhelyek létrehozását, programok megszervezését, melyek további lehetőségeket nyújtanak a tanulók fejlődéséhez.
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Minősített Tehetséggondozó Műhely, mely címmel a régióban csupán 5 intézmény rendelkezik. Akkreditált Kiváló Tehetségpont, számos innovatív országos kezdeményezés bázisintézménye.
Ezt a szakmai munkát támogatja az a felújítás, mely a nyáron zajlott az intézmény három tagintézményében az EFOP-4.1.3-17-2017-00175 kódszámú „A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskolák és Gimnázium infrastrukturális fejlesztése” c. projekt keretében.

A digitális oktatás is nagy segítséget kapott
A székhelyintézményben, a Babitsban a teljes tetőszerkezet megújult, korszerű wifi-hálózat épült ki, mely összeköti az intézményt az egyetem hálózatával, illetve más hazai és külföldi egyetemek vérkeringésébe kapcsolja be. Kialakításra került egy digitális oktatást segítő IKT tanterem. E fejlesztések, és az eddigi lehetőségek (40 tablettel és interaktív táblával ellátott Smart School tanterem, természettudományos és nyelvi laborok) biztosítják azt, hogy a gimnáziumba jelentkező motivált, fejlődni, magukat kiteljesíteni vágyó diákok az átlagosnál jobb infrastrukturális körülmények között tanulhassanak. Erősítik azt a szakmai munkát, mely kiváló versenyeredményekben, magas tanulmányi átlagokban, imponáló emelt érettségi eredményekben, országosan is kiemelkedő beiskolázási mutatókban nyilvánul meg.

Az 1. Számú Általános Iskolában a pályázat lehetővé tette a Bolyai terem teljes felújítását. A festés, parkettázás, mázolás mellett új világítótesteket és esztétikus, jól árnyékoló rolókat szereltek föl, valamint kiépítették 18 számítógép csatlakoztatása számára az elektromos hálózatot. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy olyan biológia, matematika, földrajz vagy éppen történelem órát tartsanak ebben a hagyományosan berendezett tanteremben, ahol a gyerekek odaülhetnek egy-egy számítógéphez is, és kutathatnak az interneten, vagy online feladatokat végezhetnek, esetleg prezentációkat készíthetnek az adott tananyaghoz kapcsolódóan.
A pályázat segítségével kapott új burkolatot az udvaron lévő sportpálya, melyet a délelőtti testnevelés órákon kívül délutánonként atlétika, kézilabda, kosárlabdaedzéseken használhatnak a tanulók. Ezzel lehetővé válhat, hogy megismétlik a korábbi szép sikereket: 2017-ben az Országos Diákolimpián 1., 2018-ban 2. helyezett lett a gyakorlóiskola közös fiú csapata.

A Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola szintén kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást. A megújult terek lehetővé teszik e tevékenység további színesítését, eredményességét. Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként, Matematikai Tudásközpontjaként is működő tagintézmény lehetőséget kapott arra is, hogy az intézményi jó gyakorlatokat széles körben megossza, regionális, megyei tanulmányi versenyeket szervezzen, képzéseket tartson.
A pályázat keretében kialakított tornaszobában, udvari pályákon, illetve a tanulást a hétköznapokban támogató újabb IKT tanteremben további lehetőség van a pedagógusok gazdag módszertárának további színesítésére. Kiteljesedhet a már eredményesen alkalmazott meseterápia, játékosítás, mozgáskotta használata, folytatódhat a kreatív matematika – ahol a pedagógusokkal együttműködő művészek által behozott kreatív ötletek növelik a tanulói motivációt és eredményesebbé teszik a kritikus tantárgyak oktatását is. További jelentős hangsúlyt kaphat a nevelő-oktató munkában a 7 szokás-Életrevaló program, vagy akár az Ökoiskolai cím tevékenységei.
A megújult terek, a felújított infrastruktúra tovább erősítheti az intézmény egészének szakmai munkáját, a tagintézmények egymás közötti kapcsolatainak erősítését, a korszerű szakmai és módszertani ismeretek közös birtoklását, a tudásátadást, a tapasztalatok megosztását.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 150 millió forint európai uniós támogatás segítségével.