Vizuális környezetet tanulhatnak a PTE-n

Idén is lehet jelentkezni a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara környezetkultúra alapszakára, ami a maga nemében különleges képzésnek számít a magyar felsőoktatásban. Olyan, a környezetkultúra fejlesztésében közreműködő szakembereket képeznek a szakon, akik egyetemi tanulmányaik során korszerű ismeretekhez jutnak a művészetközvetítés, a művészeti projektek menedzselése terén is.

A vizuális környezetünket is erőteljesen befolyásoló kulturális változások miatt egyre nagyobb az igény olyan kreatív szakemberekre, akik megfelelő tudás birtokában, kellő igényességgel képesek környezetkultúránkat formálni. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara által ebben az évben meghirdetett környezetkultúra szak ilyen szakemberek képzésére nyújt lehetőséget. A kar szekszárdi képzőhelyén indított szak programja és szakiránya révén különlegesnek számít a magyar felsőoktatásban. Szekszárdon kívül csak Budapesten jelentkezhetnek hasonló képzésre az érdeklődők.

Az ismert szakemberek, tapasztalt művésztanárok közreműködésével zajló képzés keretében a hallgatók egyebek mellett megismerkedhetnek a környezettervezés folyamatával és a művészeti kommunikáció gyakorlatával is. Tudásukat így jól tudják kamatoztatni a végzést követően tervező, építő és design stúdiók munkatársaiként, művészeti alapiskolák oktatóiként, vagy művészeti projekteket menedzselők cégek alkalmazottaiként. Mint a Kar dékánja, Prof. Dr. Szécsi Gábor elmondta: „A képzés egyedülálló ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőséget kínál a vizuális környezet problémáira érzékeny, kreatív fiatalok számára.”

Környezetkultúra BA | Pécsi Tudományegyetem

A környezetkultúra alapszak és a hozzá kapcsolódó szakirány célja olyan szakemberek képzése, akikben megvan a vizuális környezet iránti igényesség, képesek a személyiség művészetek által történő fejlesztésére, nevelésére. A szakon megszerezhető speciális ismereteik biztosíthatják a kulturális kommunikációban hamarosan vezető szerepet vivő regionális és európai kapcsolatteremtésre való alkalmasságot.

Fotó: Dil Assi on Unsplash