Helyi közösségfejlesztési pályázat: 37 támogatási kérelem érkezett be

A Pécsi Helyi Akciócsoport a TOP-7.1.1-16-2016-00076 azonosító számú projekt keretében 2018. május 2-án három helyi Felhívást tett közzé, és az ország első városi helyi akciócsoportjaként 2018. június 30-án az első benyújtási szakaszt valamennyi meghirdetett helyi Felhívás esetén le is zárta.

A TOP-7.1.1-16-H-076-2 kódszámú, Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése című helyi Felhívásra összesen 37 helyi támogatási kérelem érkezett be, melyek összes támogatási igénye 313 392 139 Ft. A rendelkezésre álló keret 250 millió forint.

A TOP-7.1.1-16-H-076-4 kódszámú, Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása című, valamint a TOP-7.1.1-16-H-076-5 kódszámú, KRESZ-park fejlesztése című, a Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített kulcsprojektek megvalósítására irányuló helyi Felhívásokra egy-egy támogatási kérelem került benyújtásra 100, illetve 40 millió forint támogatási összeggel.

A Helyi Akciócsoport valamennyi Felhívás esetén megkezdte formai ellenőrzést, melyet a tartalmi értékelés követ. A formai ellenőrzés során a támogatást igénylőknek lehetőségük lesz a hiányzó adatok és dokumentumok pótlására. A tartalmi értékelést követően a munkaszervezet előterjesztése alapján a Helyi Bíráló Bizottság megtárgyalja a helyi támogatási kérelmeket, majd a Bizottság által hozott támogató és elutasító döntést pedig a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága hagyja jóvá. A HACS tervei szerint a Helyi Bíráló Bizottság ülésére augusztus végéig sor kerülhet, ehhez azonban a támogatást igénylők közreműködésére is szükség van. Mind a HACS, mind az Irányító Hatóság bízik abban, hogy kora ősszel sor kerülhet a döntések véglegesítésére és így a támogatott projektek megkezdésére.

A Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület minden városrészre, társadalmi csoportra, fejlesztési célonként lebontott városi stratégiai és projektdokumentumok felhasználásával állította össze a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, melynek megvalósítása az Egyesület alapvető célja és legfőbb feladata. A Stratégiában 6 intézkedés került megnevezésre, így a HACS 6 helyi Felhívást jelentet meg a projekt megvalósítása során. Ezek közül a fentiekben említett 3 Felhívás már megjelent, a fennmaradó 3 Felhívás megjelenése idén ősszel, illetve jövő tavasszal várható.

Az Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése című Felhívás második beadási szakasza 2019. március 1-jéig tart.

Indul végre a helyi közösségfejlesztési civil pályázat

Áprilisában zárult le a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00076 azonosító számú, „A Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása” című projektje keretében kidolgozott helyi Felhívások szabályossági vizsgálata, így megkezdődhet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában foglalt fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer első három Felhívása.