Gratulációt csak négy év múlva vár: beiktatták az új rektort

Bódis József egyetemi tanár rektori megbízása 2018. június 30-án lejár a PTE-n. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki a Pécsi Tudományegyetem rektori posztjának betöltésére. A PTE Szenátusa Dr. Miseta Attila egyetemi tanár pályázatát rangsorolta az első helyre és terjesztette fel a fenntartóhoz, mint a rektori vezetői tisztségre javasolt személyt. Dr. Miseta Attilát az oktatásért felelős miniszter felterjesztésére a köztársasági elnök bízta meg a PTE rektori feladatainak ellátásával, 2018. július 1-től 2022. június 30-áig terjedő időtartamra.

Az intézmény története rektori ciklusok története is, olyan vezetőké, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a sokszínű, értékteremtő és minőségi pécsi felsőoktatásért. Hagyományteremtő kezdeményezésként ezért a hivatalba lépő rektor a PTE és a jogelőd intézmények egykori rektorainak körében tette le ünnepi esküjét, s ez alkalommal kapta meg a rektori jelképeket is.

Bódis József, a leköszönő rektor az évzáró szenátusi ülésen beszédét a 650 évvel ezelőtt alapított pécsi egyetem alapítóbeszédéből idézett, s felhívta a figyelmet arra, hogy Pécsett született meg a magyar felsőoktatás. Kiemelte, hogy az egyetemi létre mindig is a minőségre való törekvés volt jellemző. Értékelte a két rektori ciklusát, kiemelte a fejlesztések szerepét, s megköszönte munkatársai támogatását. Utolsó mondataiban sok sikert kívánt utódjának: „Az ő sikerük, a mi sikerünk is.”
A rektori köszöntőt követően az ünnepi szenátusi ülésen többeket között doktori okleveleket, rector emerita és rector emeritus és egyéb kitűntető címeket adtak át. Az ünnepi műsort követően kapta meg új rektor a rektori jelképeket ( rektori talár és lánc), majd esküt tett, melyet Bauer Miklós, az egyetem egykori rektora vezetett.
Az egyetem jelenlegi és a jogelődintézmények korábbi rektorai megalapították a PTE Rektori klubot. Majd a hivatalba lépő rektor megtartotta az évzáróbeszédet.

Miseta Attila elmondta, hogy gratulációt csak négy év múlva vár. Kiemelte, hogy számít a régióhoz kötődő tehetségekre, de arra is utalt, hogy Pécs kormányzati reprezentációja jelentősen megerősödött. Ezt csak úgy lehet kihasználni, ha a régióban mindenkivel jó és konstruktív viszonyt alakítunk ki.

A rektori időszaka első hónapjait érdemi konzultációkra szánja, s utána tervez változtatásokat végrehajtani. Mindenkit felszólított, hogy legyen bátor a maga posztján, azért nem fognak senkit bántani, ha egyszer téved, hibázik. Miseta kevésbé a leépítésekben, hanem inkább az egyetemi expanzióban gondolkodik, mert folyamatosan bővül az egyetem hallgatóinak száma. Jelenleg az össz külföldi hallgatóink száma 4400. Hamarosan elérhetjük az ötezer főt. Zárszavában elmondta, hogy számít a kollegái konstruktív kritikájára.

Az eskü szövege
Én, Dr. Miseta Attila János, esküszöm, hogy rektori időszakom alatt a Szenátus bizalmából elnyert feladathoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok.
Jeles és kiváló elődeim példáját szem előtt tartva és követve, részrehajlás nélkül járok el az egyetem egészét érintő kérdésekben.
Az egyetemi autonómiát, az oktatás és a kutatás szabadságát minden körülmények között elvi alapként védelmezem.
A rektori feladatokkal kapcsolatos etikai követelményeket maximálisan tiszteletben tartom.
Mindenkor az egyetemi közösség-oktatók, kutatók, dolgozók és hallgatók méltó képviseletére, érdekeik védelmére törekszem.
Egyenlő figyelemmel és gondossággal kezelek minden embert.
Tudásomat és gyakorlati ismereteimet az egyetem hasznára fordítom.
Mindent megteszek, hogy a tudomány, valamint a Pécsi Tudományegyetem jó hírnevét városunkban, régiónkban, hazai társegyetemeinken és határainkon kívül öregbítsem,  megbecsülésünket előmozdítsam.
Mindent a Pécsi Tudományegyetemért-Omnia pro Universitate Quinqueecclesiensis!