Öt torony, egy város

– Pécs, az egykor virágzó város ma számos nehézséggel küzd – mondta az ÖPE rendkívüli sajtótájékoztatóján Vozár Pál az egyesület alelnöke. – Az önkormányzat végzetesen eladósodott, mint ismert 12,5 milliárd állami visszatérítendő támogatásra volt szükség, hogy elkerülje a csődöt.

„A város gazdasága, és ezáltal a régió gazdasága évtizedek óta nem talál magára, mára az Európai Unió egyik legelmaradottabb régiója lettünk. Az Egyetem bár igyekszik tartani a lépést, mégis korábbi önmagához képest jelentős hallgatói létszámcsökkenésen ment át az utóbbi években. A legnagyobb egyház, a katolikus egyház megyéspüspöke szomorúan jegyezte meg nemrég, hogy lassan nem tudják ellátni a feladatukat az egyházmegyében, mert annyira kevés a pap, és a hívek száma is egyre fogy. Végül és nem utolsó sorban a civil szervezetek is panaszkodnak, mert ahelyett, hogy együttműködne velük a hatalom, inkább ellenséget lát bennük, és a pénzforrások is egyre apadnak, amelyből közösségi feladatokat tudnának ellátni” – áll az Összefogás Pécsért Egyesület sajtóközleményében.

Quinque Ecclesiae, Fünfkirchen, azaz Öt Torony Városa, Pécs eredeti nevének jelentése
„Ma az öt torony az öt szektornak azaz az önkormányzat, az egyetem, az egyházak, a gazdaság szereplői és a civil szervezetek jelképe is lehetne. Azonban ma elefántcsonttoronyként, ki-ki a maga elképzeléseit valósítja meg, és azzal küszködik.
Ez pedig azt jelenti, hogy a város polgárai, életük különböző területein egyaránt nehézségeket kell megéljenek, pedig ezektől a szereplőktől várnánk a biztonságot, és közös életünk élhetőségét.

Az Összefogás Pécsért Egyesület a nevéhez hűen, most egy városi összefogást kezdeményez ezen szereplők között, amihez mindenekelőtt szélesre tárnánk a Városháza kapuját, és megkezdenénk a hidak építését a többi szereplő felé, hogy megindulhasson a párbeszéd és a közös cselekvés, hogy képesek legyünk közösen építeni a várost.

– Ezzel a feladattal az Összefogás Pécsért Egyesület elnöksége Kővári Jánost bízza meg mint önkormányzati képviselőt és egyesületi elnököt, aki jártas ezeken a területeken és jó kapcsolatot ápol annak képviselőivel is – mondta Vozár Pál az elnökség nevében.

– A kapukat nem csak szavakban kell megnyitni, hanem valóságosan, ezért a következő hetekben személyesen megkeresem az egyetem új rektorát Miseta Attilát, akinek ezúton is gratulálunk a kinevezéséhez. Vele az egyetem új fejlesztéseiről, elképzeléseiről és a várossal való közös munkáról fogunk beszélni – mondta Kővári János. – Felkeresem a gazdasági kamara vezetőjét is, hogy konzultáljunk, a helyi gazdasági szereplők hogyan tudnának bevonódni a városfejlesztés folyamataiba, vagy akár az adóterhek csökkentésének tervezésébe. Az egyházi vezetőket és a civil szervezetek vezetőit pedig megkérdezzük, hogy miként tudnánk közösen ellátni a különböző társadalmi feladatokat, hogyan tudjuk ebben egymást segíteni.
– Fontos továbbá, hogy a párbeszédben partner legyen a városvezetés is, ezért Polgármester Urat is meg fogjuk szólítani, hogy legyen nyitott az együttműködésre. Mert meggyőződésünk, hogy így együtt tudnánk összeállítani azt a programot, amit szeptember elején le tudunk tenni a város polgárai és az ország Kormánya elé, mint a város nehézségeinek megoldását és közös fejlesztési javaslatát.

Hidakat szeretnénk tehát építeni a tornyok között, hogy legyen átjárás, közös gondolkodás és cselekvés végre – zárta Kővári János. – Mert a város az elmúlt évtizedekben lejtmenetbe került, emiatt sok csalódott ember hagyta el Pécset, és a jövő generációk is ezt tervezik. Itt az idő, nincs mire várni, fogjunk össze Pécsért!

Forrás: Összefogás Pécsért Egyesület