Indul végre a helyi közösségfejlesztési civil pályázat

Áprilisában zárult le a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00076 azonosító számú, „A Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása” című projektje keretében kidolgozott helyi Felhívások szabályossági vizsgálata, így megkezdődhet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában foglalt fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer első három Felhívása.

A Pécsi HACS munkaszervezete a projekt kapcsán megkötött Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a TOP CLLD Működési Kézikönyv helyi akciócsoportok számára útmutatóban foglaltak mentén elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített két kulcsprojekt, valamint egy nyílt Felhívás tervezetét. A tervezeteket a közszféra, vállalkozói és civil szféra helyi szereplőiből megalakult konzultatív testület, a helyi felhívásokat előkészítő munkacsoport megtárgyalta, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztálya lefolytatta ezek szabályossági vizsgálatát, és a 2018. április 23-án kelt döntésével lezárta azt, így mindhárom helyi Felhívás megjelenése előtt megnyílt az út.

A Stratégia mentén a HACS négy kulcsprojekt megvalósítását tervezi az akcióterületen, ezek közül kettő, a Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása (TOP-7.1.1-16-H-076-4) és a KRESZ park fejlesztése (TOP-7.1.1-16-H-076-5) Felhívása jelent meg. A kulcsprojekteken kívül további két nyílt helyi felhívás kiírására kerül még sor, melyek közül

a most megjelent „Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése” című, TOP-7.1.1-16-H-076-2 kódszámú nyílt helyi Felhívás tematikus városrészi programok megszervezését helyezi fókuszba. A nyílt Felhívásra többek között civil szervezetek, alapítványok, önkormányzati intézmények közösségi rendezvények, nagyrendezvények megvalósítását célzó támogatási kérelmeit várják.

A három megjelent helyi Felhívás és azok valamennyi melléklete hozzáférhető a HACS facebook oldalán, továbbá publikálásra került a szervezet saját honlapján. A helyi támogatási kérelmek benyújtására 2018. június 1-je és június 30-a között van lehetőség. A beérkezett támogatási kérelmek formai és tartalmi ellenőrzésére és szakmai értékelésére a nyár folyamán sor kerül, így a tervek és az eljárásrend szerint a Helyi Bíráló Bizottság augusztus végén döntést hozhat a nyertes pályázatok kapcsán.

A Pécsi Helyi Akciócsoport Munkaszervezete a heti 3 nap, napi 4 órában személyes ügyfélszolgálatot biztosít a Jókai utca 3. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában, ezen felül heti öt nap, napi hat órában telefonon az ügyfelek rendelkezésére áll.
A Stratégiában meghatározott további helyi felhívások megjelenése 2018 harmadik negyedévében, illetve 2019-ben várható.