KiemeltKultúra

Új Nemzeti Alaptanterv lép életbe

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Hajnal Gabriella, a Nemzeti alaptanterv megújításáért felelős miniszteri biztos sajtótájékoztatót tart a módosított Nemzeti Alaptantervről az Emberi Erőforrások Minisztériumában.

– “A módosított NAT ötvözi a legmodernebb, legeredményesebb nemzetközi pedagógiai gyakorlatot a magyar oktatás hagyományaival és értékeivel, és erősíti a nemzeti identitást. Az új NAT minden magyar gyermeknek lakóhelytől, társadalmi és szociális helyzettől függetlenül biztosítani kívánja ugyanazokat a lehetőségeket – emelte ki a miniszter.

A módosított dokumentum a humán tárgyak esetében új tartalmakkal, szerkezettel, modern eszközökkel járul hozzá a nemzeti önazonosság kialakításához, míg a természettudományos tárgyak esetében „sience-típusú” tananyagot állítottak össze, hogy a diákok érdeklődését még inkább megtartsák az órákon.

Az idegennyelv-oktatást hatékonyabb eszközökkel kívánják támogatni, valamint az új NAT nagy előrelépést jelenthet a digitális kultúra és a modern munkaerő-piaci elvárások egységének megteremtéséhez.


A Pedagógiai Innovációért Egyesület közleménye az új NAT-al kapcsolatban:

A Pedagógiai Innovációért Egyesület üdvözli a módosított Nemzeti Alaptantervet. Meggyőződésünk, hogy a módosított NAT modern módon egyesíti magában az időszerű pedagógiai újításokat és klasszikus nevelés értékeit. Nagy előnye továbbá, hogy hangsúlyt fektet a nemzeti identitás ápolására is. Jelentős előrelépés a módosított Nemzeti Alaptanterv.

Érezhető módon fog csökkenni a diákok óraszáma, így leterheltségük is mérséklődni fog. A megfelelően kialakított oktatási tartalmakat nagyobb koncentráltsággal tudják majd elsajátítani a tanulók.

Fontos kiemelni, hogy az új NAT hangsúlyozza az egyénre szabott tanulási lehetőségek kialakítását. Elvárásként jelenik meg, hogy az iskolák a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelően, egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosításával támogassa.

Korszerű megközelítés az is az új NAT-ban, hogy az iskolai értékelés céljaként a tanulók önfejlesztését és jelöli meg és tanulókat kitartásra ösztönző gyakorlatokat vár el.

A módosított Nemzeti Alaptanterv lehetőséget biztosít arra is, hogy egy-egy fontos témát több tantárgy ismereteit és módszereit felhasználva, multidiszciplináris módon dolgozza fel az iskola, így elérhető a diákok nagyobb érdeklődése és hatékonyabb tanulása is.

Az új NAT minden bizonnyal feladatot ad a köznevelés szereplőinek, de keretrendszere fejlődést rejtő utat jelöl ki számunkra.

Zsódi Viktor, elnök
Pedagógiai Innovációért Egyesület

Az új NAT természetesen nem minden körben okozott osztatlan sikert. Ide tartozik Miklósi László is, aki a Történelemtanárok Egyletének elnökeként a pénteken nyilvánosságra hozott dokumentumról nyilatkozva elmondta, hogy szerinte az tendenciózusan torzít, az Árpád-korból például csak a győztes harcok és csaták ismertetését írja elő, így akár kimaradhat a tatárjárás is, de a Horthy-kort is “talpra állás Trianon után” felütéssel írták bele a dokumentumba, holott azt nem csak ez jellemezte.

“Mintha egy hagymázas múltat akarnának megrajzolni, a konfliktusok bizonyos helyzetekben nem nagyon jelennek meg. Ez az erőteljesen nacionalista NAT, a magyarokat erősként, hősként, pozitív szereplőként kívánja láttatni” – fejtette ki álláspontját Miklósi László.

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close