AjánlottEgyébGazdaság

Kővári János: elfogadhatatlan, hogy a baloldali városvezetés a gyerekektől és az idősektől von el pénzt a politikai akcióira

Amíg a magyar kormány a válság gazdasági következményeinek kiegyensúlyozását gazdaságélénkítő intézkedésekkel, adókedvezményekkel, beruházási támogatásokkal, hiteltörlesztési moratóriummal és egyéb pályázatokkal kezeli, addig a balliberális városvezetés Pécsett, 10 év után ismét megszorításokra készül.

Legalábbis ez derült ki abból az előterjesztésből, amit Péterffy Attila polgármester javaslatára – a tegnapi online közgyűlés alkalmával – megszavazott a balliberális koalíció. Ebben a gazdasági intézkedési tervben szerepel egy Válságkezelési alap létrehozása, illetve egy komplett megszorító csomag, amelynek érintettjei a pécsi bölcsődék, óvodák és egyéb városi közintézmények és azok dolgozói. Az előterjesztés az önkormányzati munkavállalókat sem kíméli, jelentős elvonásra számíthatnak…

Kővári János, az ÖPE elnöke elfogadhatatlannak nevezte a megszorító csomagot, reagálva Nyőgéri Lajos tegnapi nyilatkozatára, amelyben a szocialista politikus valami érthetetlen logika mentén “embertelennek” nevezte a megszorító csomagot meg nem szavazó Fidesz és ÖPE képviselőket.

Kővári János sajtóközleményben tette világossá, miért nem támogatják a pécsi közintézmények megsarcolását:

“A baloldali városvezetés az óvodák bölcsödék és szociális intézmények megszorításaiból akarja kifizetni a politikai célú pazarlásaikat!

Rákérdeztem az online közgyűlésen, hogy az a 2,5 milliárd forint, amire állítólag a járványhelyzet miatti hiánnyal küzdő önkormányzati cégek nyújtottak be igényt, pontosan milyen tételekből áll össze, ám erre nem kaptam érdemi választ. Úgy döntöttek ugyanis 2,5 milliárd elvonásáról az intézményektől, hogy az nincs is megfelelően alátámasztva.

Ennek következményeként viszont számos intézmény működésképtelenné válna.

Ha valóban ekkora hiány keletkezett, az intézmények veszélyeztetése helyett sokkal célravezetőbb lenne moratóriumot kérni a hiteltörlesztésre a kormánytól. Azt javasoltam a közgyűlésen, hogy erre a témára a következő közgyűlésen térjünk vissza, amikor a költségvetés módosításáról és a zárszámadásról tárgyalunk majd, hiszen akkor már lesznek pontos kiadási-bevételi tételek és tisztábban láthatunk.

Azonban az MSZP-DK-MOMENTUM-JOBBIK koalíció inkább a gyermekekkel és idősekkel, valamint a pécsi polgárokkal akarják megfizettetni a pazarló gazdálkodásukat”

– zárta nyilatkozatát Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője, aki az online közgyűlésen is elmondja, hogy miért támogatják a javaslat szociális segítségnyújtásra vonatkozó részét és miért nem támogatják az elvonásokkal járó megszorításokat a pécsi intézmények esetében:

Az alábbiakban a polgármesteri határozat teljes szövegét leközöljük, amely egyértelműen tartalmazza az elvonások mértékét, illetve a megszorításokkal érintett intézmények listáját:

“Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterének /2020. (V.19.) számú határozata

Döntés a COVID-19 vírushelyzet miatti azonnali költségvetési intézkedésekről

A koronavírus-járvány miatt – 2020. március 11.-én közzé tett – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a veszélyhelyzet időszakában a polgármester gyakorolja. Fenti hatáskörömben eljárva az alábbi döntést hozom:

1. elrendelem a céltartalékok között Veszélyhelyzeti Alap létrehozását.

2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi
költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 20. § (2)
bekezdésében foglalt béren kívüli juttatások folyósítását 2020. augusztus 31. napjáig felfüggesztem.

3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi
költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete Egyéb céltartalékok 4. Intézmények beruházási kerete soron szereplő 100.000.000 Ft összeg Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosítását rendelem el.

4. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi
költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete Egyéb céltartalékok 5. Intézményi tartalék soron szereplő 198.000.000 Ft összeg Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosítását rendelem el.

5. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi
költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete Egyéb céltartalékok 12. Választókörzeti kerete soron szereplő összegből 9.000.000 Ft Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek.

6. az Apáczai Óvoda központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 23.832.184 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 11.765.295 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 12.066.889 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek.

7. a Csorba Győző Könyvtár központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 126.571.362 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 19.678.061 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 91.893.301 Ft összeg, a beruházások,
felújítások jogcímen 15.000.000 Ft elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba
történő átcsoportosításáról rendelkezek.

8. a Janus Pannonius Múzeum központi irányítószervi támogatása bevételi
jogcímének 52.316.879 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 30.998.669 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 21.318.210 Ft összeg elvonásáról, és a
Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek.

9. a Keleti Városrészi Óvoda központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 28.585.774 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 21.849.051 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 6.736.723 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek.

10. a Kertvárosi Óvoda központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 28.637.859 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 18.566.310 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 10.071.549 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek.

11. a PMJV Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények központi
irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 73.972.942 Ft összegű
csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 42.415.995 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 31.556.947 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek.

12. a Nyugati Városrészi Óvoda központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 34.411.802 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 33.411.802 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 5.000.000 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek.

13. a Pécsi Ellátó Központ központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 958.929.656 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 6.110.000 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 952.819.656 Ft összeg elvonásáról, és a
Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek.

14. a Pécsi Kulturális Központ központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 54.131.433 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 19.431.433 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 34.700.000 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek.

15. a Városközponti Óvoda központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 19.701.337 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 14.423.125 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 5.278.212 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek.

16. az PMJV Polgármesteri Hivatala központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 434.975.000 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 146.875.000 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 288.100.000 Ft összeg elvonásáról, és 414.975.000 Ft-ot Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról, valamint 20.000.000 Ft összeggel PMJV Integrált Szociális Intézmény intézményfinanszírozásának megemeléséről rendelkezek.

17. PMJV Integrált Szociális Intézmény a határozat 15. pontjában biztosított bruttó 20.000.000 Ft intézményfinanszírozási többletét köteles minden dolgozója egyszeri keresetkiegészítésére fordítani.

18. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi
költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletében a
tisztségviselők részére biztosított cafetéria juttatás Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosítását rendelem el.

19. a Veszélyhelyzeti Alap terhére 100.000.000 Ft összeggel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 6. melléklet 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen belül létrehozandó bérpótló támogatás, gondozási támogatás, és albérleti támogatás céljára emelem meg.

20. felkérem a Kulturális és Népjóléti Főosztály vezetőjét, hogy a bérpótló
támogatásról, a gondozási támogatásról, és az albérleti támogatásról szóló
rendelettervezetet készítse elő.

Péterffy Attila
polgármester”

A mindenkori válság kezelésének két egymástól teljesen eltérő módszertana alakult ki a rendszerváltást követő időszakban: Gazdaság élénkítés vagy Megszorítások. Ezeknek a válsághelyzetben alkalmazott gazdasági intézkedéseknek a különböző stratégiái tökéletesen tetten érhetőek voltak a két különböző politikai oldal megoldási alternatívái között.

A HÍR TV riportja ITT található.

Fotó: Tóth Róbert

FRISSÍTÉS:

A pécsi FIDESZ frakció hivatalos nyilatkozatban ellenezte a balliberális városvezetés közintézményeket érintő megsarcolási szándékát.

Tags

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close