KiemeltKultúra

Filmajánló: Eszmélet után I-IV. – Elégia József Attiláról, Jelenczki István filmje

Jelenczki István saját és a költő élete között több párhuzamot vélt észrevenni, így hát egy személyes és elfogult tematikájú filmet készített, amelyet a Költészet Napja alkalmából lehet megtekinteni az Uránia Nemzeti Filmszínház jóvoltából.

Jelenczki István József Attila transzcendens világát bemutató, Eszmélet után című székfoglaló előadásában vállaltan személyes és elfogult a költő iránt, nem törekszik objektivitásra, mert mint elmondta: furcsának tartaná ezt a magatartást „egy magát művésznek tartó embertől, akinek előbb volt “bibliája” a József Attila összes, mint a Szentkönyv, a Biblia.

Úgy érzi, hogy eddig leélt életének tragikus párhuzamai voltak a költőével. Felidézte, hogy kisgyermekként több súlyos betegségen esett át és a megélt halálfélelem alkotásra ösztönözte. Ennek volt egyik megrendítő állomása, amikor szemtanújává vált egy idős ember halálának, amelyet megörökített fényképezőgépével és a felvételek előhívása után szembesült azzal, hogy a fotók, akárcsak addigi rajzai és festményei a hiányt és az elmúlás rettentét rögzítették. Kiemelte, hogy József Attila életében és életművében versein keresztül az egyetemes és magyar történelemben jelen lévő archaikus én-tudat ölt testet. Az életműben mindvégig jelen van az Istent kereső, az emberfeletti hatalommal párbeszédet folytató, vitatkozó, a transzcendenciát hol megtagadó, hol vállaló költő hangja. „Újra és újra megfogalmazásra vár József Attila ellentétpárokra épülő logikája, világlátása, “kozmikus-rendje”, harmóniája, az Istennel való viszonya, “párbeszéde”, a létbe, az elmúlásba való alászállása, a pontosságra, igazságra való törekvése és meg nem alkuvása.” Hangsúlyozta, hogy a költői életmű belső fejlődésében jól követhető az a szellemi viszonyrendszer, amellyel az emberi, költői minőséget helyezi el, láttatja az Istenhez való viszonyban, az emberi létezésben.

József Attilának a költészete, archaikus én tudatának az Istenhez, az élethez, a halálhoz, az elmúláshoz, a lélek transzcendens viszonyához való magatartását és annak változásait jeleníti meg. Át- és bejárhatóvá válik a létbemerülés, az alászállás, amely nélkül nincs éber-ébrenlét, látás, égbe-mélybe szállás, alá- és fölemelkedés, nincs eszmélés. Az eszmélet után emlékezés a teljességre, a pontosságra, az igazságra.A költő életműve szembesít a mai valósággal is. Ütközik a társadalmi igazságtalansággal, a mindenkori hatalom által kiszolgáltatott, tönkretett sorsok millióival.

Az Eszmélet Után I-IV. – Elégia József Attiláról című filmet 2021. április 10.-11-én lehet megtekinteni online az Uránia Nemzeti Filmszínház jóvoltából. A jegyeket a vetítésre az Uránia Nemzeti Filmszínház weboldán lehet megvásárolni. a szombati és vasárnapi vetítésekre külön-külön jegyet kell váltani.

Forrás: mma.hu, Jelenczki István

Tags

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close