KiemeltKözéletVideók

Dr. Udvardy György érsek pünkösdi üzenete (VIDEÓ)

Dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó videóüzenetben fordult az általa vezetett két egyházmegye híveihez és papjaihoz Pünkösd ünnepe alkalmából.

“Szeretettel köszöntöm a két egyházmegye híveit, papjait, katekétákat, családokat.  Gyönyörű ünnep előtt állunk. Várjuk Pünkösd ünnepét, várjuk a Szentlélek kiáradásának a megünneplését. S ahogyan imádkozzuk a Szentlélek litániában, úgy kérjük most mi is: “áraszd ránk lelkedet Istenünk, és megújítod a föld színét”.

Ott van mindannyiunk szívében a vágyakozás a megújulásra, és ott van mindannyiunk szívében a vágyakozás, hogy ez az új, ez legyen a mi mindennapi tapasztalatunk. Mi emberi erőnkből is vágyakozunk a megújulásra. Vágyakozunk arra, hogy valami új legyen. Ennek számtalan formáját látjuk akkor, amikor egy-egy kapcsolatnak a megújulására törekszünk, egy-egy gondolkodásnak  megújulására törekszünk, vagy ahogyan egyre másra termékek vásárlásában is úgy gondoljuk, hogy ami új, az egyben jobb is, és nagyon sokszor ez le is köti a figyelmünket, s mint egy ideológiává válik mindannyiunk számára az újnak a keresése.

A Szentlélek azonban nem ilyen. Nem a mindennap változó újdonsággal akar elkápráztatni bennünket, hanem az Istenfiúi lelkülettel, amivel bátran hagyatkozunk az Atya szeretetére, bízunk az Ő irgalmában és hisszük, hogy az Ő lelke bennünk működik, bennünk van, bennünk történik ez a megújulás.

Bennünk árad szét az Istennek a lelke akkor, amikor az igazság után törekszünk, akkor, amikor állhatatosak vagyunk, akkor, amikor bátrak vagyunk megbocsátani, akkor, amikor bátrak vagyunk újrakezdeni, amikor bátrak vagyunk a kultúránknak, a társadalmunknak a kérdéseiben is Isten Szentlelke szerint dönteni. Nagy szükségünk van erre. Hiszen látjuk akár társadalmi kérdésekben, akár közösségi kérdésekben, sok esetben kapcsolatainkban is, ugyanazok a gondolatok jönnek elő, ugyanazok a gondolatok érintenek bennünket, és ezekre nagyrészt ugyan azokat a válaszokat adjuk. És mintha foglyai lennénk ezeknek a kialakított kérdéseknek és válaszoknak. Ki szabadít meg bennünket ebből? Isten Szentlelke. Aki nemcsak egyszerűen valami újdonságot akar adni az életünkbe, hanem új gondolatokat.

Most ezt kívánom mindannyiunk számára. Paptestvérek, katekéták, gyerekek, fiatalok számára. A közélet vezetői, politikai élet vezetői számára, hogy bátran fogadjuk be a Lélek új gondolatait, a Lélek szabad szárnyalását, hogy legyen lehetőségünk új kérdéseket föltenni, és új válaszokat adni arra az életre, ami a miénk, arra az életre, amit értékesnek tartunk, arra a kultúrára, amit építeni akarunk, arra a jövőre, ami felé nagy reménységgel tekintünk.

Miközben imádkozunk ezért, valóban szükséges mindannyiunknak ezt a bátor döntést meghozni az életünkben. Engedjük Isten Szentlelkének a fuvallatát, hogy megérintsen bennünket, és hisszük, hogy megújítja a világot.

Áldott ünnepet kívánok minden kedves testvéremnek, áldott Pünkösdöt, a Lélek kiáradását! A Pünkösdnek a lényegéhez hozzátartozik, hogy Pünkösd után következik az egyház első hétköznapja. Áldott hétköznapot kívánok mindenkinek, ahol Krisztus módjára tudunk élni!”

Tags

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close