KiemeltKözéletVideók

Civilek a Mecsekért Mozgalom: a szólásszabadság és a természetvédelem jegyében fogalmaztuk meg álláspontunkat (VIDEÓ)

A  CIVILEK A MECSEKÉRT MOZGALOM SAJTÓKÖZLEMÉNYE:

2021. július  8-án, csütörtökön  9 óra 30 perckor Péterffy Attila által Vicze Csilla a CMM szóvivője ellen indított személyiségjogi perben sor került FELEK SZEMÉLYES MEGHALLGATÁSÁRA a közel öt órás tárgyaláson

Pécs polgármestere „jó hírnevének megsértése” és közel egy év pereskedés után a januári keresetmódosítása  szerint most már BECSÜLETÉNEK megsértése miatt is indított  a Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM) szóvivője ellen. Felperes a keresetmódosítása során az 500.000,-Ft sérelemdíj követelésétől elállt, érezve ennek jogi megalapozatlanságát, mert nem keletkezett anyagi kára, amit ezen a tárgyaláson bírói kérdésre elismert, csak az a hátránya keletkezett, mert a polgármesteri  szavazótábora jelentősen kisebb lett Vicze Csilla kijelentései miatt. Felperes kezd kifarolni az ügyből, már a   CMM által kiadott szórólapok miatt sem perli a szóvivőt már mint magánszemélyt.

Viszont felperes szerint a becsületének megsértésre is sor került, mert társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására alkalmas, bántó véleménynyilvánítást tett Vicze Csilla, amikor azt állította: „Péterffy Attila  2008-2015-ig a Pannon Hőerőmű vezérigazgatójaként durván  3.000.000 tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban.”

Péterffy Attila állítása szerint:

  • nem égetett el 3 millió tonna fát,
  • nem égette el a környék, ill. a régió fáit,
  • nem tűntetett el erdőket,
  • nem folytatott vezérigazgatóként káros tevékenységet,
  • nem károsította környezetünket tájsebekkel,
  • nem okozott tarvágásokat.

Felperesként állítja, hogy Vicze Csilla „tudatos médianyilatkozatai” társadalmi megítélését hátrányosan  befolyásolta, egyrészt polgármesteri  jelölésekor az „alkalmassága megítélése csorbult”,  másrészt a „társadalom által megbecsült” cégvezetőként és energetikai szakemberként megszerzett tekintélyét rombolta, mellyel összefüggésben a „személyiségi jogai sérültek”, mert gyermekei, üzlettársai csodálkoztak, hogy vezérigazgatósága miatti tevékenysége miatt kritikát kapott a kampányidőszakban, amikor a Fidelitas szórólapján „erdőégetőnek” titulálta..

Vicze Csilla az „erdőégető” jelzőt sehol nem használta, szerinte nem állított valótlan tényt azzal, hogy évente durván 420.000 tonna a „fa” közérthető, köztudomású fogalmába tartozó fatüzelő anyag: hengeres fa, ágak, gallyak, faapríték, fűrészpor stb. került a hőerőmúben elégetésre. .” A tüzelőanyag mennyiségére vonatkozóan Péterffy Attilát idézte amit 2012. március 22-23-án Balatonalmádiban, majd 2014. november 13-án Budapesten (REKK Workshop) tartott előadásában maga állított, hogy a hőerőmű tüzelőanyag igénye: 450.000 tonna/év! Tüzelőanyag összetétel: 33% erdészeti fa, 67% erdészeti, faipari és mezőgazdasági melléktermék. (minimális).

Ebből vont le következtetést, hogy ez bizony károsan hatott a környék erdeire. S FÁBÓL VILLAMOS ENERGIÁT előállítani technológia kivitelezője volt Péterffy Attila, amit a tárgyaláson kénytelen volt  elismerni!

A környezetvédő mozgalom álláspontja szerint épp ez a legfájóbb, hogy az erőműben a régióból származó óriási mennyiségű FA ELÉGETÉSÉBŐL VILLAMOS ENERGIA lesz 25%-os hatásfokkal (a hő csupán melléktermék) s VÉLEMÉNYE szerint az óriási famennyiség eltűnésének hatása látszik a környék erdeien, a közvetlen környezetünkön!

Vicze Csilla alperesként örül, hogy a perben végre előadhatta álláspontját, megvédhette igazát: ÁLLÍTÁSAI VALÓS TÉNYEKEN ALAPULTAK, KÖZÉLETI, KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSBEN ÉRTÉKÍTÉLETET TARTALMAZTAK, AMELYEK A VÉLEMÉNY-ALKOTÁS  LOGIKÁJÁNAK MEGFELELTEK, nem Péterffy Attila magánéletével kapcsolatos bántó, megalázó közlés volt, hanem a polgármester-jelölt szakmai múltjáról mint közéleti kérdésről való vélemény.

Halmos Péter alperesi ügyvéd kérdésére felperes nyilatkozott, hogy más ellen és Vicze Csilla ellen másik eljárást pl. rágalmazást nem indított a polgármesterként.

Vicze Csilla álláspontja szerint Péterffy Attilával, a közfeladatot gyakorló személlyel szemben a szólásszabadság és véleménynyilvánítás szabadsága kisebb mértékben korlátozható, nagyobb mértékű tűrési kötelezettsége van a közszereplőnek. A társadalmi, politikai viták szabadsága és sokszínűsége nélkül nincs demokratikus közvélemény, nincs demokratikus jogállam. Jelen ügyben lényeges körülmény, hogy az egyik oldalon egy civil áll hatalmi helyzet nélkül, míg a másik oldalon több párt teljes szervezeti hátterével, támogatottságával.

A civil kontroll megengedettsége a probléma feltárása érdekében a közélet természetes része  és közszereplő kontrolljának törvényes formája. Ennek korlátozása nagyobb társadalmi hátrányt jelentene, mint a közszereplő vélt vagy valós személyiségi jogainak a védelme.

Az eljárás a bizonyítási eljárás lefolytatására halasztásra került 2021. szeptember 29. 9 óra 30 perc tárgyalási időpontra.

A tárgyalás során kiderült, hogy felperes nem érzi sajátjának Halmos Péter ügyvéd által a tárgyaláson is kifejtett Bibó István gondolatát:  „Demokratának lenni annyit jelent, hogy NEM FÉLNI A VÉLEMÉNYEKTŐL.”

Pécs, 2021. 07. 08.                      

                                                             Vicze Csilla szóvivő 

                                                     Civilek a Mecsekért Mozgalom

Korábban írtuk:

Péterffy a bírónőnek: nem értem, mit jelent az, hogy “fa”! (VIDEÓ)

Tags

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close