GazdaságKiemelt

A NAV most adókedvezményekkel segíti a vállalkozásokat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára kedvezményt adhat, melyet azonban kérelmezni szükséges. Ennek feltétele magánszemély esetében a megélhetés súlyos veszélyeztetettsége, egyéni vállalkozók esetében pedig a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése.

A NAV által adható kedvezmény lehetősége az alábbi kötelezettségekre terjedhet ki:

 • NAV által nyilvántartott adók,
 • járulékok,
 • pótlékok,
 • bírságok és
 • egyéb tartozások.

A NAV az alábbi kedvezményekről dönthet:

 • fizetési halasztás,
 • részletekben történő megfizetés,
 • mérséklés illetve elengedés.

Fontos, hogy a fizetési kedvezmény nem automatikus, hanem azt kérelmezni kell!

Csak lejárt tartozásra adható be kérelem!

A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített) tartozásra engedélyezhető. Adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető el), azonban e körben sincs lehetőség a kifizető által természetes személytől levont adó- és járuléktartozás mérséklésére (elengedésére).

A kérelem beadásának módja

Elektronikus kapcsolatra kötelezett vállalkozók:

A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók a FAM01 űrlapon terjeszthetik elő. A FAM01 űrlap itt érhető el.

Elektronikus kapcsolatra nem kötelezett vállalkozók:

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók a kérelmet az alábbi módokon adhatják be:

 • Elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül,
 • papíralapon, levél formában (a papíralapú kérelmet az illetékes adó- és vámigazgatósághoz címezve kell előterjeszteni),
 • vagy a NAV internetes honlapján az „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához” menüpontban elérhető adatlap kitöltésével.

Illetékmentes az eljárás!

A papíralapú kérelmet az illetékes adó- és vámigazgatósághoz címezve kell előterjeszteni. A magányszemély és az egyéni vállalkozó adózó fizetési kedvezményre irányuló kérelme alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes.

Mi a helyzet akkor, ha valaki a fizetési könnyítést sem tudja teljesíteni?

Ha az adózók a koronavírus-járvány okozta nehézségeik miatt nem tudnak eleget tenni a már folyamatban lévő fizetési könnyítésük teljesítésének, akkor ezen indokkal kérhetik a tartozás újabb átütemezését. Ennek módja megegyezik a fentiekben leírtakkal.

Ha javul a helyzet, hamarabb is lehet fizetni!

Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék a tartozásukat.

A fizetési kedvezmények részletes szabályai megtalálhatóak a NAV honlapján elérhető 30.2 számú információs füzetben.

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close