A pécsi Murál Morál is részesült a MOL támogatásából

A MOL Gyermekgyógyító Program idei felhívására 121 pályázat érkezett, hogy anyagi támogatást kapjanak a krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő élmény- és művészetterápiás programokra. A MOL Alapítvány kuratóriuma 37 szervezetet és így több mint háromezer gyermeket részesített támogatásban összesen közel 47 millió forint összegben.

A pályázatokról szakmai előszűrést követően az alapítvány kuratórium mondott véleményt, amelyben idén Dr. Velkey György gyermekorvos, a Bethesda kórház főigazgatója és Pálmai Katalin pszichológus, a Heim Pál kórház Gyermekpszichiátriai osztályának korábbi munkatársa kapott helyet. A támogatott szervezetek művészet- vagy élményterápiás évközi foglalkozásokat, valamint nyári élményterápiás táborokat valósítanak meg. A pályázati támogatás a legtöbb esetben a terapeuták, szakemberek bérét és a foglalkozások eszközeinek beszerzését tudja fedezni több mint háromezer gyermek és fiatal gyógyulását és fejlesztését elősegítve. 

Az idei pályázatban új szempont volt és előnynek számított az elbírálásnál, ha a gyermekek terápiás foglalkozásait családterápiás elemekkel tudták kiegészíteni. Jó példa erre a Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány „Kilazulunk – élményterápiás nyaralás” címmel tizenéves mozgássérült gyerekeknek és családjaiknak szóló programja, ahol cél a gyerekek önállóságának növelése és a szülők túlóvó hozzáállásának csökkentése, a kölcsönös bizalom erősítése és az egészséges családi minták kialakítása. 

A támogatottak között van ezen kívül a pécsi Murál Morál Egyesület, amely kamaszok gyász vagy válás miatti veszteségeinek a feldolgozását segíti a művészetterápia eszközeivel, illetve a Volt Nevelőszülők Alapítványa (VONESZO), amely a playback improszínház eszközeit hívja segítségül, hogy gyermekotthonban élő és potenciális drogfogyasztás miatt veszélyeztetett kamaszokkal előadásokat vigyen színpadra, amivel utána turnéra indulnak és sorstársaik előtt lépnek fel. Nyertes lett a Szól a Szív Alapítványis, amely a Vakok Általános iskolájába érkező látás- és halmozottan sérült gyerekeknek kutyaterápiás és meseterápiás elemeket alkalmazó integrációs tábort valósít meg.

muralmoral.hu – A Murál Morál Egyesület honlapja

Az egyesületről A Murál Morál Egyesületet 2010-ben alapítottuk formalizálva ezzel az akkor már 3 éve működő Murál Morál Csoportot. Egyesületünk küldetése, hogy megerősítse és fejlessze a meglévő közösségeket, támogassa az alulról jövő szerveződéseket, hozzájáruljon az egyének személyes és közösségi szintű emelkedéséhez, aktív, felelős egyénekből álló, megújulni képes, önálló, nyitott, összetartó, demokratikus közösségek, illetve társadalom létrejöttéhez.Céljainkat elsősorban közösségi művészeti, közösségfejlesztő és közösségszervező módszerek alkalmazásával személyes és csoportélmények nyújtásával kívánjuk elérni, melyek által az emberek felismerhetik képességeiket, és megerősödhetnek azokban.

A MOL Gyermekgyógyító Program 2005 óta összesen több mint 500 rehabilitációs programot tudott támogatni a gyermekegészségügy területén. Az eddigi támogatások teljes összege meghaladja a 620 millió forintot és több mint 110 ezer gyermekhez és családjaikhoz ért el.