Rókus-dombi útfejlesztés: több kérdést is felvetnek a helyi civilek

Lakossági összefogás indult a Pollack strandért és a Rókusdomb értékeinek, zöld területeinek és élhetőségének megőrzéséért, miután kiderült, hogy egy nagy forgalmú átkötőút épül a strand és a lakóházak közelében, a zöldterület jelentős részének és a kutyafuttatónak a megszüntetésével. Az összefogást szervező civileket kérdeztük céljaikról és a kialakult helyzetről.
A „Piknik a Pollack strandért” elnevezésű Facebook-oldalt kezelő civil aktivisták válaszoltak kérdéseinkre.

– Mit lehet tudni az út építéséről jelenleg?

– Az új út kétsávos, hét méter széles, kb. 450 m hosszú lesz, kétoldalt járdával, két helyen gyalogátkelővel. Közvetlenül az alsó tízemeletes ház mellett fog elhaladni, át a jelenlegi kutyafuttatón – annak megszűnésével – és a Pollack strand délnyugati részén. A déli oldalon a Kodály Zoltán úti körforgalomba csatlakozik be. Átmenő forgalomként napi mintegy hétezer autóval számolnak. 7,5 tonnás súlykorlátozás lesz érvényben, vagyis személyautók és kisteherautók használhatják majd.

– Ti, illetve a környéken lakók hogyan és mikor értesültetek a tervezett útépítésről?

– A lakók semmilyen tájékoztatást nem kaptak, mindössze a városi sajtóból értesülhettek arról a tényről, hogy átkötőút fog épülni. Az út nyomvonala, a házak érintettsége a sajtóból sem derült ki. Az építkezés megkezdéséről néhány nappal korábban az útépítő kis értesítőt tett ki a házakra. A járókelők 2018. április 9-én, hétfőn szembesültek vele, hogy megkezdődtek a munkálatok. A tervrajz egyébként tavaly augusztusban készült el, és idén február óta jogerős az építési engedély.

– Mik azok a problémák, nehézségek, amiket az út megépítése okoz?

– A Rókusdomb a rendezési terv szerint helyi értékvédelmi területnek minősül. Az út nyomvonala régészeti lelőhelyet is érint. Levegő- és a zajvédelem szempontjából a Rókusdomb átlagos érzékenységű I. zónának számít. A város érvényben lévő Integrált Területfejlesztési Stratégiája szerint: „A területnek fontos szerepe van abban, hogy a Mecsekről leáramló hűvös légáramlatokat a területen már meglévő, illetve a fejlesztési terv keretében intenzifikált zöldterületeken keresztül a városba vezesse. A jelentős beépítettség ellensúlyozására a meglévő zöld felületeket intenzifikálni (cserje- és lombkoronaszinti borítását növelni) kell. A humán rekreációs célú használat bővítése szükséges a városrész élhetőbbé tétele szempontjából.”.

A mostani tervek alapján, illetve azok következményeiként a régi utak „elbontható” státuszba kerülnek, de jelenleg nincsen tervben az elbontásuk, a domb rekultivációja pedig egyáltalán nem szerepel a tervekben.

A zöld felület döntő többsége elvész – kb. 4500 m2 –, a strand alsó, mélyebben fekvő, bejárati szakasza és a röplabdapálya áldozatul esik az útépítésnek: ott fog áthaladni az út, a röplabdapálya és a medencetér magasságában, a gyermekmedencéktől 10 méterre. A jelenlegi tervek szerint a medencerész és az úttest közé csak kerítés és sövény kerül, zaj- és hangvédő fal építése a jelen tervben nem szerepel. A jelenlegi kutyafuttató is megszűnik, a Rókusdombon – szabad, zöld felület hiányában – nem lehetséges másikat létesíteni.

Nincs arról információnk, hogy készültek-e – vélhetően nem – hatástanulmányok az épületeket és a medencét érő fokozott terhelésről, az egész területet érintő fokozott légszennyezésről, zaj- és fizikai terhelésről. A lakóházak védelmére semmilyen védő- vagy terelő elem nem szerepel a tervekben a hang-, lég- és zajterhelés enyhítésére, bár Magay Miklós főosztályvezető májusi tájékoztatása szerint a zajvédő falak tervezését megkezdték a Damjanich utcai ingatlanok, illetve a strand védelmében. A házak alatt húzódó pincék veszélyeztetettségéről felmérés, hatástanulmány szintén nem készült. A dombról érkező nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését jelenleg sem bírják a csatornák, a beépítettség miatt jelentősen megnövekvő vízmennyiség elvezetéséről nem kaptunk információt. A dombon és felszíne alatt futó vízfolyások, kanálisok érintettségéről, esetleges kihatásairól hatástanulmány nagy valószínűséggel nem készült.

A fentiekben felsoroltak kapcsán a lakókat érő közvetlen életminőség-romlás miatt, illetve ingatlanjaik várható jelentős értékcsökkenése miatt kártérítésről sehol nem esik szó. Arról nem kaptunk információt, hogy a PTE-t az elszenvedett területcsökkenésért mivel kárpótolják, és tudtunkkal a Pollack strand üzemeltetője az őt érő közvetett és közvetlen kár, illetve bevételkiesés miatt kompenzációt vagy kártérítést nem kap.

– Hogy áll a projekt jelenleg? 

– Magay Miklós a városüzemeltetési főosztály vezetője szerint jelenleg az út építését megelőző szükséges közműkiváltási munkák zajlanak. A Petőfi utcai körcsomópontnál távfűtési és vízvezeték kiváltási munkálatokat végeznek. Az Rókusdombot érintő szakaszon a gyengeáramú hálózat védelembe helyezése folyik. A közművek kiváltását követően megkezdődik a pályaszerkezet kiépítését megelőző földmunka. A strand területén a tereprendezés megkezdődött, a strandröplabda pálya áthelyezésre került.

– Mit szeretnétek elérni? 

– Azt szeretnénk elérni, hogy a környékbeli lakosok és a strandot használó városiak, egyetemisták kapjanak garanciákat arra, hogy az életminőségük nem romlik az út megépítése miatt. Az ingatlantulajdonosoknak fizessen kártérítést a város. Készüljenek el a hiányzó hatástanulmányok. Épüljön zaj- és hangvédő fal. A házak védelmére védő- vagy terelő kerítés épüljön a hang-, lég- és zajterhelés enyhítésére. Szeretnénk, hogy sürgősen alakítsanak ki új kutyafuttatót. A régi utakat bontsák el, induljon meg a maradék zöldterületek rekultivációja, és épüljön a közelben játszótér.

– Van-e más javaslatot az út terv szerinti megépítése helyett?

– Számos más alternatívát át lehetett volna gondolni, úgy mint: utak egyirányúsítása, cipzár-elv kötelezővé tétele a besorolásnál, nyári időszakos útzár, belvárosi gépjárműmentes övezetek bevezetése, a belvárosi iskolákban 8 óra utáni kezdés, forgalomelterelés.

Fotó: Piknik a Pollack-strandért facebook-oldal