Az ÖPE a bérlakások helyzetének rendezését akarja

A városi közgyűlés tavaly decemberben döntött úgy, hogy az önkormányzati bérlakások kinnlevőségeinek csökkentése érdekében intézkedési tervet készít elő, amit Varga Péter, az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője több hónapos előkészítő munka után fog beterjeszteni a csütörtöki közgyűlés elé.

„Az önkormányzati bérleményekben keletkezett kinnlevőségek visszaszorítása – ami jelenleg is több mint 1 milliárd forint – és a további kinnlevőségek keletkezésének csökkentése érdekében megvalósítandó intézkedési terv” elnevezésű előterjesztés több olyan pontot tartalmaz, amely követhetővé, átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi az önkormányzati feladatokat.
Jelenleg az önkormányzat lakáscsoportja és 2016 szeptemberétől az Elszámolóház bérleménygazdálkodási osztálya látja el a város tulajdonában lévő bérelhető ingatlanok üzemeltetését. Varga Péter szerint a lakáscsoport és az Elszámolóház számára szükséges egy egységes, naprakész adatbázis, amelyhez a városi tulajdonú cégek is hozzáférhetnek. Ez különösen a Tettye Forrásház miatt lenne indokolt, hiszen ott a legnagyobb a kinnlevőség.
– Mindenekelőtt tehát szükséges a megfelelő dokumentálással kapcsolatos intézkedések meghozatala, mert e nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen követhetők a folyamatok, a bérlakások „története” – tájékoztatott az ÖPE-s képviselő. – Jelenleg ugyanis minden érdekelt külön nyilvántartást vezet, ami további hibalehetőséget jelent.

A város érdekében egyeztetni akarnak
Varga Péter egyébként azt is elmondta, a május 17-i közgyűlésen összeállított előterjesztésben folyamatosan egyeztetett a több párttal is, így a csomagban szerepelnek a FIDESZ és a JOBBIK javaslatai is. – Fontosnak tartjuk az ÖPE-nél, hogy a város érdekében minél több politikai erővel egyeztessünk, és ha lehet, konszenzusos döntéseket hozzunk – tette hozzá Varga.

Jogszabályi és humán erőforrásokra is szükség van
E mellett meg kell teremteni a jogszabályi hátteret is, így az idevonatkozó önkormányzati rendeleteket kell majd módosítani, mint például a bérleményellenőrzés során nem ellenőrizhető ingatlanokba történő bejutást szabályozni. Az előkészítő munkák során átvizsgálták többek között a bérleti szerződéseket, önkormányzati lakásrendeleteket és a döntéshozatali mechanizmusokat is.
Varga Péter kiemelte, az intézkedési terv másik fontos része a követelések, kinnlevőségek pontos jogszabályi hátterének megalkotása, egészen a felszólító levelek megfogalmazásától a fennálló követelések behajthatóságának tételes felülvizsgálatáig.
– Megjegyzem, az Elszámolóház bérleménygazdálkodási osztályának létrehozása jó döntésnek bizonyult, amelynek felállítása óta több tízmilliós kinnlévőséget sikerült behajtani és a tisztázatlan lakáshasználatok, szerződések, az ingatlanok bérbe adhatósága terén is nagy előrelépést tettek – mondta az önkormányzati képviselő. – Ennek a dinamikus és hatékony munkának a fenntarthatósága érdekében javasoltuk még tavaly, amit a közgyűlés is támogatott, hogy a bérleménygazdálkodási osztály létszámát az önkormányzat növelje, amely öt munkatárssal meg is valósul.

Jönnek a kártyás órák
Mint arról pedig már szó volt korábbi közgyűléseken is, indokolt az úgynevezett „magas kockázatú, rendezetlen viszonyú vízvezetékek helyzetének rendezése” miatt és a további kinnlevőségek megszüntetése érdekében a kártyás mérőórák beszerelése a problémás, nem fizető fogyasztóknál.

Ami jobb, többet kell érte kérni
Az intézkedési terv fontos eleme a bérlakás állomány átalakítása, különösen az üzleti célú bérlakások tekintetében, hiszen a sok külföldi egyetemi hallgató nagyobb keresletet is jelent a bérlakások piacán, ebből pedig a városnak sem érdemes kimaradnia.
– Tehát egyrészt ésszerű gazdálkodásra van szüksége a bérlakások esetében, radikálisan csökkenteni kell a kinnlevőségeket, és az eddigieknél sokkal „piacibb” gondolkodásra kell átállni! A munka rövidesen elkezdődik ezen a területen – tette hozzá végül az ÖPE képviselője.