PKK: indul a NépmesePont

Uniós pályázati finanszírozás keretében népmesékkel kapcsolatos vetélkedőket szervez a Pécsi Kulturális központ.
A projekt célja, hogy a tervezett programok megvalósításán keresztül, a népmese témakör felhasználásával hozzájáruljon a kulturális tudatosság megalapozásához, valamint a kreativitás fejlesztéséhez.

A projekt 11 pécsi és baranyai nevelési és oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás keretében fogadja az óvodásokat, valamint a 7-24 éves korú gyermekeket és fiatalokat a csoportos foglalkozásokra.
A foglalkozások megtartásához NépmesePont kialakítására kerül sor. A népmese témakörében informális és nem formális tanulási formák programsorozatként, vagy többnapos programként kerülnek megvalósításra, többek között: klubfoglalkozás, műhelyfoglalkozás, művészeti -, alkotócsoport, élőszavas mesemondás, népmesemondó verseny, kulturális óra, tábor. Emellett a pályázat 36 hónapos időtartama alatt, három azaz évente egy népmesevetélkedő kerül megrendezésre. A vetélkedők célja, hogy a fiatalok saját kutatás során ismerkedjenek meg a népmesék világával. A vetélkedők a tavaszi félévben veszik kezdetüket. A versenyzőknek a NépmesePont online felületén való regisztrációja után, első körben az elektronikusan közzétett feladatokat kell megoldaniuk, ezt követően a nyári fordulóban népmesei elemeket tartalmazó saját mesét kell megfogalmazniuk, illusztrációval kiegészítve. A verseny záró akkordja, hogy a tanulók egy szabadon választott népmesét és a saját meseszerzeményeiket adják elő, az általuk készített illusztrációk is ekkor kerülnek kivetítésre.

A projekt megvalósítása során a Hagyományok Háza szakmai támogatást nyújt a Pécsi Kulturális Központ számára, az intézmények között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.