Már tízezren válaszoltak a szülői konzultáción

Újabb részeredményeket közöltek a szülői konzultáció immár több mint 10 ezer szülői válasza alapján. Az adatokból kiderül: készségfejlesztésre irányuló módszereket 59,2% szerint csak ritkán vagy soha nem alkalmaznak; az egyénre szabott, differenciált oktatás pedig 71,3% szerint csak ritkán vagy soha nem valósul meg.  A szülők 58,9%-a azt tapasztalja, hogy gyermeke sokszor az összefüggések megértése nélkül csak magol.  Az egyes iskolatípusok, különböző iskolafenntartók között azonban érdekes összefüggések láthatóak, melyeket részletesen bemutatunk.

A mindennapos testnevelés elutasításra talált a szülők között, mindössze 10,8% ért egyet a kormány által bevezetett rendszerrel. A kötelező hit- illetve erkölcstan bevezetését a szülők 77,3%-a ellenzi.

Az iskolai oktatás gyenge megítélése mellett különösen érdekes elgondolkodnunk azon, hogy míg a konkrét kérdésekre a szülők elkeserítő tapasztalatokról számolnak be, az iskola általános értékelésére jóval kevesebben adnak rossz minősítést.  Úgy tűnik, hogy látjuk és tapasztaljuk a gyenge minőségű oktatást, de túl gyakran beletörődünk ebbe, és sokszor elfogadjuk, hogy Magyarországon csak ennyi jár az állami oktatás keretein belül.

A felmérés célja, hogy felszínre kerüljenek a szülői vélemények az elmúlt nyolc év oktatáspolitikai intézkedéseivel kapcsolatban. A szülői konzultáció 2017 december elején indult, és az elmúlt hetekben több mint 10 ezer oktatás iránt érdeklődő szülő töltötte ki önkéntesen a kérdőívet (a kérdőív továbbra is nyitva áll, itt érhető el). Bár a számszerű eredmények nem tekinthetők országos szinten reprezentatívnak, a nagy számú résztvevő elsősorban a közvetlenül érintett, gyakorló szülők és nagyszülők közül került ki, így az eredmények jól jelzik a problémákat.

A felmérés korábbi részeredményeiből kiderült: a szülők nagy többsége szerint óriási túlterheltség nehezedik a gyerekekre, miközben a tanulással töltött idő nagy része öröm nélkül telik, és az iskola nem nevel kellő mértékben önállóságra, önálló gondolkodásra, véleménynyilvánításra és felelős döntéshozatalra.

Magolás vagy az összefüggések megértése?
Gyakran felmerülő panasz, hogy az iskola a gyerekekkel csupán bemagoltatja az anyagot a lényegi összefüggések megértése nélkül. A diákok a számonkérés után a bemagolt ismereteket gyorsan elfelejtik, és így az oktatás igen kevéssé hatékony. Az ide vonatkozó szülői válaszok megoszlása az alábbi ábrán látható: a szülők nagy többsége (58,9%) úgy látja, hogy a gyermek legtöbbször, vagy kifejezetten sokszor magol anélkül, hogy a lényegi összefüggések megmaradnának benn. Csupán 13,1% látja úgy, hogy a gyermek az esetek többségében a lényegi összefüggésekre koncentrál a magolás helyett, pedig a valódi cél még ennél is több lenne: a gyerekek szinte mindig a lényegi tartalommal foglalkozzanak, magolásra pedig csak ritka, kivételes esetekben kerüljön sor. A XXI. században a lexikális ismeretek másodpercek alatt elérhetőek; az oktatás célja nem a lexikális ismeretek memorizálása, hanem a mély megértés kellene, hogy legyen.

A Szülői Hang Közösség által irányított kutatás teljes egészében itt olvasható el.

Fotó: JESHOOTS.COM on Unsplash