Az „Év Településszolgáltatója” díjat kapott Kiss Tibor

A Magyar Közszolgáltatók Egyesülete minden évben átadja ezt az elismerést, amelyet a 2017-es évre a BIOKOM NKft. ügyvezető igazgatója kapta meg.

Dr. Kiss Tibor bányamérnök (1988.), okleveles környezetvédelmi szakmérnök (1991.) és közgazdasági szakokleveles mérnök (1995.). PhD. fokozatát 2008-ban a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán szerezte, környezetgazdálkodási- hulladékgazdálkodási szakterületen.

Pályafutását 1988-ban a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál kezdte, majd 1989-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának környezetvédelmi szakreferense lett. 1994-től a BIOKOM Kft. jogelődjénél műszaki igazgató, majd 1995-től jelenleg is a BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. A BIOKOM Nonprofit Kft. Pécs város komplex városüzemeltetésért felelős szervezet, valamint leányvállalataival együtt regionális hulladékgazdálkodási feladatokat végez.

2009-től a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Környezetmérnöki Tanszékének tudományos főmunkatársa, 2013-tól a Dékáni Tanács elnöke. A Karon oktatási és kutatási feladatokat lát el, valamint a környezetgazdaságtan, illetve településgazdálkodás- és üzemeltetés tárgyak oktatásában vesz részt. 2012-től a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont SMART CITY Technologies Kutatócsoportjának vezetője.

Közel harminc éves szakmai tevékenysége során részt vett Pécs és az ország több más városa városüzemeltetési feladatainak megszervezésében, válságmenedzselésében, továbbá országos hulladékgazdálkodási környezeti programok (pl. másodnyersanyag begyűjtő és hasznosító rendszer), és regionális térségfejlesztési programok (pécsi Ökováros-Ökorégió koncepció) kidolgozásában. Közreműködött Magyarország első hulladék válogatóművének megtervezésében, ill. két, regionális léptékű szilárd hulladékgazdálkodási infrastruktúra beruházás megtervezésében és az önkormányzati társulások megszervezésében. A 2013. októberében megalakult Magyar Környezettechnológiai Gyártó- és Fejlesztő Klaszter elnöke.

Aktív környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési munkájáért többek közt az alábbi díjakban részesült: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara „Baranya Gazdaságáért” díja (2013.), Környezetvédelmi miniszteri Elismerő Oklevél (2009.), Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetés (2005.), MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának területfejlesztési Zsolnay díja (2004.), Környezet és Természetvédelmi Miniszter Környezetünkért díj (1998.).

A munka mellett kikapcsolódásként szívesen olvas. Szabadidejében sokat túrázik családjával.

A környezetvédelem és a természet tisztelete központi szerepet játszik életében, e területen társadalmi szerepet is vállal a Mecsek Egyesület elnökeként.