Egyedül az okos város fenntartható

Ha a család eladósodik, először áttekinti, hol folyt el a pénz, majd végiggondolja, mit lehet tenni a bevételek növelésére. Az Összefogás Pécsért Egyesület ugyanezt gondolja a városüzemeltetésről, amellyel kapcsolatban javaslatokat is tesz.

Hiába fog esetleg a kormány segíteni a városon, az eladósodottság újratermelődik,  ha minden ugyanígy megy tovább,  ezért kell radikálisan új működési modellre átállítani Pécs városüzemeltetését. Az ÖPE határozott véleménye, hogy – amint az látható volt –  korábban az MSZP, és most a Fidesz sem tudta meglépni a városüzemeltetés fenntarthatóságához szükséges intézkedéseket,  mert azt nem a „pénztárcához igazította”. A legutóbbi közgyűlésen kiderült, a Biokom nem tud megbirkózni a rá bízott feladatokkal, mert a tevékenységeihez képest jelentős mértékben alulfinanszírozott – mondta Kővári János, az ÖPE városi képviselője.
A sajtóközleményben leírják, „az egyébként szakmai vezetésében jól működő városi tulajdonú társaság az elmúlt években olyan jelentős feladatokat kapott, mint a közterületek kezelése, vagy  a közösségi közlekedés, miközben a szakmai profiljától, a hulladékkezeléstől elszakította az állam. Ezért is kért az elmúlt közgyűlésen támogatást, miközben az is látható, a feladataihoz és az elfogadott éves költségvetéséhez képest mintegy másfél milliárd forintos többlet bevételre van szüksége, hogy el tudja látni a feladatait.
Az Összefogás Pécsért Egyesület azonban konkrét megoldási javaslatokat tesz”.

Közösségi közlekedés
Az állami költségvetésben, minden évben szereplő, a városi közlekedésre jóváhagyott mintegy 35 milliárd forint 90 %-át a Budapesti Közlekedési Vállalat kapja, a maradékon pedig 5 vidéki társaság osztozhat. Pécs információink szerint 650 millió forintot kap. Ez az összeg arra sem elegendő, hogy az állam által rögzített kedvezményeket ellensúlyozza, azaz a nyugdíjasok és diákok bérletének árkompenzációját nem tudja teljesen egészében kiegészíteni. A jelenlegi támogatás a kedvezményes bérletek költségének jó, ha a felét éri el.

Mindezekért az ÖPE haladéktalanul felszólítja Pécs polgármesterét, kezdjen azonnali tárgyalásokat a kormánnyal ennek a támogatási összegnek az emeléséért. Elképesztően tartjuk, hogy 1,5 millió budapesti lakosra a teljes költségvetési támogatás 90%-a jut, míg az 5 vidéki nagyváros mintegy 1,2 millió lakosára csupán 10%!

További probléma ezen a területen, hogy a bliccelők közel egy milliárd forinttal tartoznak a társaságnak. Az ÖPE véleménye, hogy smart technológiával megelőzhető lenne ez a jelentős kinnlevőség. Ugyanígy elkerülhető lett volna a társaságot terhelő jelenlegi hitelállomány, ha nem banki hitelből vásárolnak használt, elsősorban szóló buszokat. Az ÖPE megoldási javaslata, hogy a használt, jelenlegi buszokat el kell adni, amelyből visszafizethető a felvett hitel, ezzel párhuzamosan a Modern Városok Program segítségével elektromos buszokat kell vásárolni, amelyek üzemanyagigénye a jelenlegi 1/10-ed része.
Ezekkel a lépésekkel fenntartható pályára lehet állítani a közösségi közlekedést.

Közterek, közutak
Évről évre közel fél milliárd forint hiányzik ezen a területen. Az ÖPE álláspontja, hogy csökkenteni kell a város által fenntartott közterek méretét, mégpedig oly’ módon, hogy át kell adni helyi közösségeknek használatra, fenntartásra. Így a társasházak, egyházak, helyi közösségek, civil szervezetek, vagy éppen vállalkozások tulajdonosi szemlélettel gondoznák és fejlesztenék a nekik átadott területeket. Véleményünk szerint ezzel a helyi közösségek életminőségének javításához is hozzá lehet járulni.

Forrás: Összefogás Pécsért Egyesület / sajtóközlemény