Minél több civil szervezetnek pályáznia kellene a CLLD-forrásra

Az Összefogás Pécsért Egyesület szerint nem engedhető meg, hogy az amúgy is „kiéheztetett” pécsi civil szervezetek számára rövidesen elérhető 750 millió forintos keret ne átláthatóan működjön. Az ÖPE ezért együttműködésre hívja a civil szervezeteket és a város által alapított Helyi Akció Csoportot, mert sokkal nagyobb átláthatóságra és partnerségre van szükség.

Mint arról már lapunkban is írtunk, nemrégiben napvilágra került, hogy meglehetősen kevés információ érhető el a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület munkájáról. Akkori cikkünkben reagált a fejleményekre az Összefogás Pécsért Egyesület is.
A közgyűlési munkában is résztvevő pécsi civil szervezet alelnöke úgy látja, a nehezen elérhető információk miatt még mindig keveset tudnak az érdekelt pécsi közösségek a pályázati lehetőségekről, holott ezek a pénzügyi források jelentős mértékben hozzá fognak járulni a helyi fejlesztésekhez, fenntarthatósághoz.

– Érthetetlennek tartom, hogy ennek a pályázatnak miért nincsen sokkal nagyobb nyilvánossága – mondta Vozár Pál, aki kitért arra is, például a szintén fideszes vezetésű Győrben mennyire átláthatóan működik a rendszer. – Különösen azokat a civil szervezeteket kellene bevonni a pályázat előkészítő folyamataiba, amelyek a várossal közművelődési megállapodást is kötöttek. Ezek a források jövőre elérhetőek lesznek egyszerűbb, kisközösségek számára is – érvelt tovább Vozár, aki hozzátette, a város jelenlegi, közismert rossz pénzügyi és gazdasági helyzetében különösen fontos lenne, hogy ezek az egyébként európai uniós támogatások minél több helyi szervezethez eljussanak. – Határozott véleményünk, hogy nem néhány nagyobb gigaberuházásban kell gondolkodni, hanem minél szélesebb körű, akár száz kis projektben – magyarázta az ÖPE alelnöke, aki szerint egyébként is itt az idő, hogy a helyi civil szervezetek együttműködjenek, ez a pályázat pedig kiváló alkalom lehet erre.

– Javasoljuk, hogy a következő hónapokban városrészenként egyeztessenek a helyi civilek, készüljünk együtt a várhatóan jövő tavasszal már elérhető források minél hatékonyabb felhasználására – tette hozzá végül az ÖPE korábbi önkormányzati képviselője.

De mi is az a CLLD?
A felhívás a helyi akció csoport) megalakítására 2016. március 10-én jelent meg. Később a Pécsett is megalakuló Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület vállalta, hogy a regisztrációs felhívást követően – a megjelenő tervezési felhívás által meghatározott módszertani iránymutatásoknak megfelelően – elkészíti integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú helyi fejlesztési stratégiáját.
Az elkészült stratégia alapján a helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket.
A Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület 750 millió forint támogatást nyert, melynek csak egy részét az előkészítő szakasz lezárulta után pályáztat majd meg a város helyi civil és gazdasági szereplőivel, várhatóan 2018 tavaszán.
Támogatott tevékenységek: a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is.

Az elsődlegesen elvárt eredmények:

  • az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok kialakítása;
  • a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);
  • a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
  • a tartalmas szabadidő eltöltés lehetőségeinek megteremtése;
  • innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejötte.

A Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület facebook-oldala itt érhető el, weboldala jelenleg nincs.
Több magyarországi nagyváros a nyilvánosságot felhasználva tett eleget a pályázati felhívásnak, már a helyi akció csoportok megalakítása során, majd a stratégia elkészítésekor, mint például Győr. Ezt a városok honlapjain,vagy a megalakult projektcsoportok által indított honlapokon transzparensen követni lehet, ötletekkel, fórumokkal, tanulmányokkal bevonva a helyi szereplők széles rétegeit.