A Püspöki KincsTár két éve látogatható

A keresztény lelkiséget egyházművészeti szempontból bemutató gyűjtemény most két tárggyal megjelenik a III. Pécsi Érték Kiállításon.

A Pécsi Püspökség a Bittner Lajos által készített cibóriumot és a misekönyvet mutatja be a helyi értékek irént érdeklődőknek.

Bittner Lajos budapesti ötvösművész a 20. század első felében számos egyházi megrendelésnek eleget téve készített liturgikus tárgyakat. Alkotásai templomaikban ma is használatban vannak, emellett egyházi gyűjteményekben, kiállításokon találkozhatunk munkáival.

Bittner Lajos 1938-ban a pécsi székesegyház kincstárát három ötvösremekkel gazdagította. E művek közül kettő látható most a Pécsi Érték kiállításon. A nagyméretű cibórium (az Eucharisztia őrzésére szolgáló, fedhető kehely) készíttetőjéről és készítésének körülményeiről a talp alsó részébe vésett felirat tanúskodik. E szerint Virág Ferenc pécsi püspök (1926-1958) adományozta a neoromán elemekkel díszített áldozató kelyhet a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából a székesegyház számára. Az ötvösművű könyvborító 1896-os latin nyelvű missalét, vagyis misekönyvet rejt magában. Az ékkövekkel gazdagon díszíttet kötet őrzésére míves bőrtok tartozik.

Az ötvöstárgyakon látható zománcok érdekessége, hogy különböző technikával készültek. A cibórium talpán látható Szent Péter és Szent Pál apostolok a pécsi székesegyház védőszentjei, Szent Mór a Pécsi Egyházmegye második püspöke és az egyházmegyénket alapító Szent István király. A könyvborítón szintén megjelenik első apostoli királyunk és Szűz Mária a Gyermekkel, mellettük rövidített felirat is jelzi az ábrázolt személyek kilétét, utóbbinál azt olvashatjuk: „Patr. Hung.”, kiegészítve: Patrona Hungariae, azaz Magyarok Nagyasszonya. 1938-as év nemcsak a nemzetközi kongresszus miatt volt fontos Magyarország számára, hanem mert ekkor ünnepeltük Szent István király halálának 900. évfordulóját. Szent István király ábrázolása mindkét tárgyon megtalálható. Ezt egészíti ki a Bittner Lajos ötvösművész által készített harmadik tárgy, amely Szent István király csontdarabkáját őrző ereklyetartó a Püspöki KincsTár állandó kiállításán látható. Első uralkodónkra utaló további ábrázolásokat fedezhetünk fel a könyvborító középső részén, így a kereszt feletti és alatti mezőkben látható, összefonódó sárkányfejekben végződő szalagfonatok Szent István kardjának, míg a kereszt tövében látható íves mezők a Szent Korona zománc pártájának díszítését követik.